Samen ontwikkelen met passie en respect

Schoolraad
 

De Schoolraad in het kort
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) komt zes keer per jaar bijeen in de schoolraad. Samen met de vertegenwoordiger van de school, de directie, worden gedachten uitgewisseld over beleid, ontwikkelingen en kansen voor de school. De schoolraad heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheden. Er wordt 4 5 maal per jaar vergaderd over allerlei (actuele) schoolzaken. Aan de orde komen bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids, vakantierooster, onderwijskundige ontwikkelingen en groepsindeling. De belangrijkste taken van de schoolraad zijn:

                  fungeren als gesprekspartner en klankbord voor directie, team en de MR. Om de communicatie te bevorderen, vergaderen de schoolraad en de MR gezamenlijk.

                  doorgeven van signalen naar de school van wat leeft bij de ouders.

                  op een positief kritische wijze meedenken over schoolaangelegenheden en daarbij adviseren naar de directie en/of het bestuur.


 

Namenlijst Schoolraad
Natasja Verspaget Voorzitter 343464 natasjaverspaget@gmail.com
Evelyne Rutten Lid 372937  evelyne.rutten@home.nl
Wilma van Rijen Lid 212526 wilmavanrijen@home.nl
Patricia Basten Lid 801020  patriciavankol@hotmail.com  
Marco Hesen Lid 342121 judith.marco@hotmail.com
Jan van Haperen Lid 340388 jan.vanhaperen@live.nl