Samen ontwikkelen met passie en respect
Gasten samen lezen groep 4
Donderdag was er een dag tot we gingen leesen .
Een iemand van de famielie mag mee naar school .
En toen ginge we leesen een blz met vier kinderen op school .
Mijn opa ging mee dat was leuk .
Mijn papa ging mee en dat was leuk en toen was het klaar .
Britt en channing zijn klaar.