Samen ontwikkelen met passie en respect

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR in het kort
Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Deze MR vergadert gezamenlijk met de schoolraad. Indien zij dit nodig vindt kan de MR ook apart van de schoolraad bij elkaar komen om bepaalde zaken te bespreken. In de praktijk komt dit laatste weinig voor. Instemmingsrecht voor de MR geldt voor o.a. schoolplan en schoolgids. Adviesrecht geldt o.a. voor de groepsindeling en het vakantierooster.
 
Ledenlijst MR
Mieke Fransman Voorzitter
Wilma van Rijen Ouderlid
Natasja Verspaget Ouderlid
Ankie Croonen-Wijnhoven Personeelslid