Samen ontwikkelen met passie en respect
Op 1 augustus 2016 zijn R.K. Basisschool St. Jozef uit Nieuw Bergen en de Maria-school uit Bergen gefuseerd en verder gegaan onder de naam R.K. basisschool De Fontein.

Verklaring van onze naam:
- In Bergen bij de rotonde waar de drie dorpen: Aijen, Bergen en Nieuw Bergen bij elkaar komen staat een fontein.

- Waterdruppels in een fontein sprankelen.

- In waterdruppels zie je kleuren.

- Waterdruppels vinden samen hun weg, zoals ook de kinderen op onze school samen hun eigen weg vinden.

- Iedere fontein, iedere waterdruppel is uniek.

Onze school ligt vrij centraal in Nieuw Bergen. De kinderen komen uit Nieuw Bergen, Aijen en Bergen.
De school is sinds oktober 2003 gehuisvest in het gebouw van Brede school De Samensprong, samen met openbare Daltonschool De Klimop, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang Luchtballon, peuterspeelzaak OKI en consultatiebureau het Groene Kruis.

Onze school wordt door ongeveer 200 kinderen bezocht.

U bent van harte welkom op onze basisschool De Fontein