Samen ontwikkelen met passie en respect
Breukenles met pannenkoeken
Groep 5/6 heeft op donderdag 12 februari een les over breuken gehad. Ze gebruikten pannenkoeken om te leren hoe ze eerlijk konden verdelen a.d.h.v. breuken. Tijdens deze les leerden ze ook hoe je breuken kunt lezen en schrijven.
Eerst mochten de kinderen vertellen wat ze al wisten over breuken en welke verwachtingen ze hadden van deze les.
Daarna werden de doelen van deze les benoemd:
- Aan het einde van de les weten we hoe we a.d.h.v. breuken in contexten over pannenkoeken eerlijk kunnen verdelen.
- Aan het einde van de les weten we van een aantal breuken hoe we ze kunnen lezen en schrijven.
Vervolgens werden de kinderen verdeeld in groepjes van 3 en 4. Iedereen kreeg een nummertje, zodat de juf bij elke opdracht de taken opnieuw kon verdelen over de verschillende nummertjes en alle kinderen ook iets moesten doen bij het uitvoeren van de opdracht.
Voordat ze zelf aan de slag gingen, keken ze eerst een filmpje waarbij stokbroden eerlijk verdeeld moesten worden. Dit was een voorbeeld van hoe zij zelf te werk konden gaan.
Na dit filmpje kregen alle groepjes een opdrachtkaartje en gingen zij met hun opdracht en hun pannenkoek(en) aan de slag. Na de afgesproken tijd moesten alle groepjes stoppen met het oplossen van de opdracht en presenteerde elk groepje dit aan de klas.
De laatste opdracht was dat zij zelf een opdracht op een kaartje moesten schrijven en deze moesten ruilen met een ander groepje. Zo leerden zij een vraag over breuken te maken en op te lossen, ze moesten dus twee keer hun kennis toepassen.
Tot slot bespraken we of we de doelen bereikt hadden, zowel het groepje als ieder kind, en ook hoe de samenwerking verlopen was.
Het was een leuke, leerzame en ook lekkere les!